Skip to content Skip to footer

Dünya Mülteciler Günü Mesajları

Migrant TV, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında göç alanında faaliyet gösteren uluslararası kurumları ekrana getiriyor. UNHCR, UNICEF, UNFPA, UN Women, ILO, WHO ve GİZ; Mülteciler Günü mesajlarını Migrant TV izleyicileri ile paylaşıyor. Herkesin insan onuruna yakışır şartlarda yaşam sürme hakkı olduğunu hatırlatarak savaşların olmadığı, insanların topraklarını terk etmek zorunda kalmadığı bir dünya için çalışmaya devam etme temennisiyle 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü mesajlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Dünya Mülteciler Günü’nde UNHCR

UNHCR Türkiye Sözcüsü Selin Ünal: “Uluslararası koruma ve sığınma hakkı, sığınma talep etme hakkı herkes için evrensel bir haktır. Geçtiğimiz on yıl boyunca her yıl, maalesef ki zorla yerinden edilen kişilerin sayısında bir tırmanma olduğunu gördük. Dolayısıyla bu, tüm dünya için oldukça endişe verici bir durum. Aynı zamanda, bunun uluslararası camia tarafından paylaşılması gereken bir sorumluluk olduğunu hatırlatıyor bize. Bugün, uluslararası koruma ihtiyacında olan çok fazla sayıda kişiye ev sahipliği yapan Türkiye gibi ülkelerin, ya da dünyadaki, bölgedeki diğer ülkelerin her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacı var.”

Dünya Mülteciler Günü’nde UNICEF

UNICEF Türkiye Acil Durum Koordinatörü Dragan Markovic: “Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle, sizlerle UNICEF’in, Türkiye ofisimizde ve dünyanın dört bir yanında çalışan tüm arkadaşlarımızın her zaman söylediği bir mesajı paylaşmak istiyorum: “Göçmen ya da mülteci, yasal statüsü ne olursa olsun, çocuk çocuktur; anne annedir; baba babadır.” Bu nedenle, program faaliyetlerimizin yaklaşımı bu insanlara bu şekilde bakmamızı sağlamak ve hayatlarına normal bir şekilde devam etmelerine, gelişmelerine, iyileşmelerine ve ihtiyaç duydukları hizmetlere erişmelerine yardımcı olmak için güçlerimizi birleştirmek olmaya devam edecektir.”

Dünya Mülteciler Günü’nde UNFPA

UNFPA Türkiye İnsani Yardım Program Yöneticisi Nazlı Moral Uydu: “Dünya Mülteciler Günü kapsamında, UNFPA olarak Türkiye’de yaşayan mültecilerin ve göçmenlerin güvenli koşullarda, başta sağlık ve koruma olmak üzere hak ve hizmetlere erişimleri ve özellikle cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile toplumsal cinsiyete dayalı şiddet hizmetlerinin desteklenmesi için “kimseyi geride bırakma” ilkemizle çalışmaya devam edeceğiz.”

Dünya Mülteciler Günü’nde UN Women

UN Women Türkiye Mülteci Destek Programı Koordinatörü Safa Karataş: “20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nün, başta kadınlar olmak üzere güvenli bir yaşam arayışında olan tüm mültecilerin güç ve cesaretini anlamak, sığınmanın temel bir insan hakkı olduğu gerçeğini hatırlamak ve dayanışmayı artırmak için önemli bir gün olduğunu düşünüyor ve tüm mültecileri saygıyla selamlıyoruz.”

Dünya Mülteciler Günü’nde DSÖ

DSÖ Türkiye Mülteci Sağlığı Programı Teknik Uzmanı Dr. Bahadır Sucaklı: “Sağlık hakkı evrensel bir hak ve nerede olurlarsa olsunlar, kim olurlarsa olsunlar, ister hareket hâlinde ister doğdukları yerde yaşıyor olsunlar, herkesin en iyi sağlık koşullarında yaşamaya hakkı var. Buna ek olarak insanlar bulundukları yerden ve statülerinden bağımsız olarak korunma, barınma, güvenlik ve diğer haklara da sahip olmak durumunda. Bütün bunları hatırlamak için 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü bizim için önemli bir tarih.”

Dünya Mülteciler Günü’nde ILO

ILO Türkiye Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi Proje Sorumlusu Aida Lindmeier: “ILO, milliyet, etnik köken, ırk, din, cinsiyet veya statü temelinde herhangi bir ayrım gözetmeksizin herkes için insana yakışır iş ve sosyal adaleti teşvik etmek konusunda kararlıdır. Bunu başarmak adına, kimsenin geride kalmaması için herkese bir görev düşüyor.”

Dünya Mülteciler Günü’nde GİZ

GİZ Türkiye Ülke Direktörü Rubeena Esmail: “Dünya Mülteciler Günü’nde her birimizin birer mülteci olabileceğimizi vurgulamak isterim. Her birimiz bir başka insanın yardımına ihtiyaç duyabiliriz. O yüzden Dünya Mülteciler Günü’nü komşularımız için, başka ülkelerden gelen insanlar için, ihtiyaç sahibi kişiler için ne yaptığımızı düşünebileceğimiz önemli bir gün olarak değerlendirelim. Birbirimize yardım etmek, ev sahibi topluluklara uyum sağlamak, yaşadığımız ilde bir bütün olduğumuzu ve hepimizin tek bir mahallenin, tek bir ülkenin ve tek bir dünyanın parçası olduğunu hissetmek bence hepimizin sorumluluğu. Sadece bir arada olursak hepimiz için daha iyi bir gelecek elde etmiş oluruz.”