Skip to content Skip to footer
Migrant TV

Mültecilere güvenilir bilgiyi en hızlı şekilde 7 dilde ulaştırıyoruz.

migranttv_newsroom

Ülke ve dünya gündemine dair önemli gelişmeleri ve duyuruları, gerekli olabilecek her türlü bilgilendirmeyi, sığınmacı ve mültecilere kendi dillerinde hızlı bir şekilde sunmayı amaçlayan Migrant TV, yayınlarını Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Fransızca, Somalice ve Ukraynaca olmak üzere yedi dilde gerçekleştirmektedir.

Migrant TV, 2020 yılında Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) bünyesinde kuruldu. Ülke ve dünya gündemine dair önemli gelişmeleri ve duyuruları, gerekli olabilecek her türlü bilgilendirmeyi, sığınmacı ve mültecilere kendi dillerinde hızlı bir şekilde sunmayı amaçlayan Migrant TV, yayınlarını Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Fransızca, Somalice ve Ukraynaca olmak üzere yedi dilde gerçekleştirmektedir.

Kanalda Türkiye’de pandeminin başladığı ilk günlerden itibaren sığınmacıların ve mültecilerin salgından korunmaları ve bilgilenmeleri amacıyla altı dilde paylaşımlar yapılmaya başlanmıştır. İlerleyen süreçte sığınmacı ve mültecilerin koruma, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler gibi alanlarda hak ve hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak adına yayın içerikleri genişletilerek programlarda T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarının sunduğu hizmetlere, yayınlara ve pandemi sürecindeki yasal süreçlere ilişkin içeriklere, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-WHO) gibi uluslararası kuruluşların yayınlarına, uygulamalarına ve hizmetlerine yer verilmeye başlanmıştır.

İnternet tabanlı hizmetler yaygınlaştıkça, bireylerin geleneksel alışkanlıkları da değişmektedir. Bu nedenle internet ve mobil iletişim, mülteci bağlamındaki dijitalleşme ve yenilik gerekliliklerini önemli bir konu hâline getirmektedir. Migrant TV dijital dönüşüm süreçleri tasarlanırken sığınmacı ve mülteci toplulukların da göz ardı edilmemesi gerekliliğinden yola çıkarak yayın hayatına başlamıştır.

Migrant TV

Temel hak ve
hizmetlere erişimde
destek

Yapılan araştırmalar, Türkiye’deki mülteciler arasında internet ve sosyal medya kullanımının oldukça yüksek olduğunu ve mültecilerin çeşitli yönlerden bilgiye ulaşmak için internet araçlarını kullandığını göstermektedir.

Migrant TV Türkiye’de yaşayan mültecilerin ihtiyaçları ve alışkanlıkları ile koronavirüs pandemisinde meydana gelen son durum göz önüne alındığında, web tabanlı iletişim araçlarının kullanılmasının mültecilerle ilgili önemli olumlu sonuçlar sağlayacağı düşüncesinden hareketle başta Suriyeliler, İranlılar, Afganlar, Iraklılar ve Somalililer olmak üzere Türkiye’de yaşayan mültecilere web yayıncılığı ve çevrim içi araçlar aracılığıyla temel hak ve hizmetlere erişim konusunda destek olmayı amaçlamakta, bilgi ve farkındalıklarının artması için destek olmayı hedeflemektedir.