Skip to content Skip to footer
Migrant TV

اطلاعت موثق را به 7 زبان در سریع ترین حالت در اختیار پناهجویان قرار می دهیم.

migranttv_newsroom

میگرنت تی وی تحولات و اطلاعیه های روز کشور و دنیا و سایر اخبار مورد نیاز پناهجویان را به 7 زبان ترکی، انگلیسی، فارسی، عربی، سومالیایی، فرانسوی و اکراینی را در سریع ترین زمان در دسترس پناهجویان قرار می دهد.

میگرنت تی وی در سال 2020 تحت مدیریت انجمن همبستگی با مهاجرین و پناهجویان (آسام) تاسیس شد. میگرنت تی وی تحولات و اطلاعیه های روز کشور و دنیا و سایر اخبار مورد نیاز پناهجویان را به 7 زبان ترکی، انگلیسی، فارسی، عربی، سومالیایی، فرانسوی و اکراینی را در سریع ترین زمان در دسترس پناهجویان قرار می دهد. 

از ابتدای دوران همه گیری کرونا، کانال میگرنت تی وی در زمینه حمایت و حفاظت از پناهجویان در برابر پاندمی فعالیت خود را به 6 زبان آغاز کرد. سپس به موضوعاتی از قبیل حفاظت، آموزش، درمان، خدمات اجتماعی، اعلانیه های وزارت بهداشت و وزارت آموزش ملی ترکیه، بیانیه های سازمان بهداشت جهانی (WHO)، کمیساریای عالی حقوق کودکان سازمان ملل (UNISEF)، و سهولت در دسترسی به خدمات و حمایت های مربوطه در دوران همه گیری پرداخته شد.

با گسترش خدمات اینترنت محور، عادت های سنتی افراد هم تغییر می کند.  به همین دلیل، ارتباط از طریق اینترنت و تلفن همراه، باعث می شود، نوگرایی و دیجیتالیزه شدن برای پناهجو، موضوع مهمی شود. میگرنت تی وی هم در فرایند طراحی دیجیتال، جامعه ی پناهجویان را نیز در نظر گرفته است.

Migrant TV

حمایت در
دسترسی به
حقوق پایه و خدمات

با گسترش خدمات اینترنت محور، عادت های سنتی افراد هم تغییر می کند.  به همین دلیل، ارتباط از طریق اینترنت و تلفن همراه، باعث می شود، نوگرایی و دیجیتالیزه شدن برای پناهجو، موضوع مهمی شود. میگرنت تی وی هم در فرایند طراحی دیجیتال، جامعه ی پناهجویان را نیز در نظر گرفته است.

میگرنت تی وی با در نظر گرفتن نیازها وعادت های پناهجویان مستقر در ترکیه، در دوران همه گیری کرونا از طریق ابزار اینترنت محوربا پناهجویان ارتباط گرفت. پناهجویان مستقر در ترکیه بیشتر سوریه ای، ایرانی، افغانی، عراقی و سومالیایی هستند که میگرنت تی وی از طریق پخش برنامه های اینترنتی دسترسی آنها به حقوق پایه و خدمات را هدف قرار داده است.

با میگرنت تی وی همراه شوید.
نظرات خود را با ما درمیان بگذارید - migranttv@migranttv.org

میگرنت تی وی: پروژه ی ” ارائه اطلاعات موثق به پناهچویان” با حمایت کارداری فرهنگی اقتصادی تایوان و با مدیریت انجمن همبستگی با مهاجرین و پناهجویان در حال فعالیت است.

SGDD-ASAM © 2024. تمامی حقوق محفوظ است.