Skip to content Skip to footer

میگرنت تی وی در مرز اکراین

موضوع روز دنیا، جنگ روسیه و اکراین و آخرین اخبار مربوط به پناهندگان اکراینی از مرز لهستان در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

همزمان با اعلان فلیپو گراند، کمیسر عالی پناهجویان سازمان ملل مبنی بر مهاجرت بیش از یک و نیم میلیون پناهجوی اکراینی در ده روز به کشورهای همسایه، عایشه گل یالچین اریش، معاون مدیرکل آسام، وضعیت پناهجویان و فعالیت های مربوط به کمک های انسانی در مرز لهستان را اطلاع رسانی کرد.

میگرنت تی وی جهت اطلاع رسانی به اتباع اکراینی که به دلیل جنگ روسیه – اکراین در ترکیه مستقر شده اند، تولید محتوا به زبان اکراینی را در قالب زبان هفتم به برنامه های خود اضافه کرد.